Република България

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

С писмо вх. № АС- 01- 00107/ 29.09.2017г. "Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД уведоми АВиК- Сливен, че Комисията за енергийно и водно регулиране на свое заседание, проведено на 25.09.2017г., е одобрила бизнес плана на ВиК- оператора за регулаторен период 2017- 2021 год. С Решение № БП- Ц- 16/ 25.09.2017г. КЕВР утвърждава цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017г., които влизат в сила от 01.10.2017г. Със същото решение са одобрени цени на услугите и за периода 2018- 2021г.


Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. на КЕВР
Обявление за главен секретар, икономист и ВиК експерт
Обявление за конкурс

Заявление за участие
Обявление за конкурс

Заявление за участие

Списък на допуснатите кандидати
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508