Република България

Преглед на новина

Учениците от Сливенска област ще се обучават в 5 нови специалности

На 24.01.2013 г. в конферентната зала на Областна администрация Сливен се проведе заседание на постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие. Присъстваха областният управител Марин Кавръков и началникът на РИО – Сливен Бисерка Василева.

Г-н Кавръков откри заседанието с обявяване на дневния ред, в който фигурираха като точки - обсъждане и съгласуване на предложението за държавен план – прием за учебната 2013/2014 година по професии и специалности в професионални гимназии, професионални училища и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни и специални училища на територията на област Сливен и приемане на годишен доклад за дейността на постоянната комисия по заетост за 2012 г. и Индикативна годишна програма за дейността на комисията за 2013 г.

Областният управител акцентира върху факта, че в професионалните направления в училищата от Сливенска област на учениците се дава възможност да изучават модерни и атрактивни специалности, които са актуални и съобразени с изискванията на пазара на труда и търсените от работодателите професии.

На вашето внимание предлагаме информация за новите професии, по които ще се проведе обучение в училищата на територията на област Сливен:

- Професия „Екскурзовод”, специалност „Екскурзоводско обслужване” в СОУ „Г. С. Раковски“ – Котел – професията е нова за общината и областта;

- Професия „Аниматор в туризма”, Специалност „Туристическа анимация” в ПГ по хотелиерство и туризъм „Акад. Н. Неделчев“ – Сливен и СОУ „Г. С. Раковски“ – Котел - професията е нова за общините и областта.

- Професия „Организатор на Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия” в ПГ по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“ – Сливен - професията е нова за област Сливен;

- Професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” в СОУ „Н. Рилски“ – Твърдица - професията е нова за общината и областта;

-Професия/специалност „Мехатроника” в Професионална гимназия по механотехника Сливен - професията е нова за областта.

Г-н Кавръков даде думата на г-жа Паскалева – старши експерт по професионално образование в РИО – Сливен, която от своя страна представи мрежата от институции, осъществяващи професионално образование и обучение в област Сливен, кратък анализ на реализирания прием през учебната 2012/2013 година и предложението за държавен план-прием през учебната 2013/2014 година.

Ето и предоставената информация за професионалните направления, по които се осъществява обучение в професионалните гимназии и училища в областта.

Съгласно плана за прием след VII-ми клас са заложени:

- 15 профилирани паралелки, като във всички е реализиран прием през учебната година и

- 16 професионални паралелки, от които е реализиран прием в 9 от тях.

След основно образование са :

- планирани 16 професионални паралелки, от които е реализиран прием в 13 от тях;

- планирани 7 профилирани паралелки, осъществен прием в 5 профилирани паралелки;

- планирани 6 непрофилирани паралелки, от които е реализиран прием в 4 от тях.

По отношение учебната 2013/2014 г., г-жа Паскалева обясни, че предложеният план-прием е за 47 паралелки за придобиване на професионална квалификация (с 8 по-малко от миналата учебна година), като представи информация за разпределението на паралелките по прием след завършен клас, форма на обучение и придобиване на образование и степен на професионална квалификация. Тя съобщи разпределението на заявените паралелки по области на образование, а именно:

- Техника - 14 паралелки;

- Производство и преработка - 11 паралелки

- Услуги за личността - 8.5 паралелки

-.Стопанско управление и администрация - 5.5 паралелки

- Архитектура и строителство - 3 паралелки

- Селско, горско и рибно стопанство - 2.5 паралелки

- Изкуства - 1.5 паралелки

- Информатика – 1 паралелка

Г-н Кавръков отбеляза, че предложеният от СОУ „Г. С. Раковски“ – Котел прием по Професия „Екскурзовод”, специалност „Екскурзоводско обслужване” и професия „Аниматор в туризма”, Специалност „Туристическа анимация” е от важно значение за общината, която има потенциал за развитие на туризма и са необходими млади специалисти. Той уточни, че многократно е обсъждан въпроса за необходимостта от модернизиране на специалностите и изрази одобрение за възприетият положителен опит на ПГ по хотелиерство и туризъм „Акад. Н. Неделчев“ – Сливен относно новите специалности в областта на туризма, по които предлагат прием.

Г-н Кавръков информира присъстващите, че се очаква фирма „Язаки” да започне да работи в Сливен и допълни, че би могло да се организира среща с ръководството на фирмата относно обезпечаване на тяхното производство със специалисти.

Г-жа Паскалева, че ПГ по електротехника и електроника „М. Кюри“ – Сливен предоставя обучение по специалност „Електрообзавеждане на транспортната техника“ и „Електрически инсталации“. Тя информира присъстващите, че ще стартира уеб базираната система по проект „Ученически и студентски практики”, чрез която учениците ще могат да търсят работни места за провеждане на практика и в тази насока ще се разчита и на фирма „Язаки” за провеждане на ученически практики във фирмата.

В заключение беше обобщено :

- предложеният държавен план-прием е балансиран;

- възстановява се професионално обучение в СОУ „Н. Рилски“ – Твърдица;

- не се предлага прием по едни и същи професии и специалности в две или повече училища в една и съща община;

- въпреки трудната реализация на прием във вечерна и задочна форма на обучение, и през учебната 2013/2014 г. се заявяват паралелки във вечерна и задочна форма, за придобиване на степен на професионална квалификация и степен на образование.

Снимки

Заседание на комисияЗаседание на комисия
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508